Polityka czasopisma

Deklaracja otwartego dostępu
Études et Travaux jest czasopismem wydawanym w otwartym dostępie (Open Access), co oznacza, że jego cała zawartość jest dostępna bez żadnych ograniczeń i opłat ze strony użytkowników lub instytucji, do których użytkownicy należą. Użytkownicy mają prawo czytać, ściągać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać i udostępniać kompletne treści artykułów, lub też używać ich do jakichkolwiek innych celów zgodnych z prawem, bez uprzedniego uzyskania zgody ze strony wydawcy lub Autora.

Zasady licencjonowania
Autorzy artykułów zaakceptowanych do druku są zobowiązani do podpisania z wydawcą standardowej licencji wydawniczej (patrz Formularze umów dostępne na stronie internetowej czasopisma), udzielającej wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu na różnych polach eksploatacji zdefiniowanych w umowie, a także zezwalającej na dystrybucję i rozpowszechnianie artykułu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektronicznie. Na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Autorem i wydawcą artykuł może zostać opublikowany na różnych rodzajach licencji Creative Commons, włącznie z CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA i CC BY-NC-ND.

Prawa autorskie
Autor zachowuje prawa autorskie do artykułu udzielając jednocześnie wydawcy niewyłącznej licencji do publikacji i rozpowszechniania artykułu oraz prawa do dysponowania prawami zależnymi do artykułu. Wydawca zachowuje prawa autorskie do czasopisma i strony internetowej czasopisma.

Opłaty za publikację
Wydawca nie pobiera od Autora żadnych opłat za złożenie artykułu, jego redakcję, procedowanie czy publikację w otwartym dostępie.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd