Historia

Études et Travaux wydawane jest od 1966 roku, początkowo jako seria Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (Études et Travaux / Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences, ISSN 0079-3566), a od 2011 roku jako rocznik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (Études et Travaux / Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l’Académie Polonaise des Sciences, ISSN 2084-6762). Od 2014 roku czasopismo jest też publikowane w wersji elektronicznej (e-ISSN 2449-9579) w otwartym dostępie na stronie internetowej periodyku.

Od pierwszego numeru Études et Travaux jest otwarte na międzynarodowe środowisko naukowe, a wszystkie artykuły publikowane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim (dawniej sporadycznie również w języku włoskim czy rosyjskim). Celem czasopisma było i jest upowszechnianie wyników prac polskich i – w coraz większym stopniu – zagranicznych badaczy, dotyczących starożytnych, klasycznych i wczesnośredniowiecznych/islamskich kultur Basenu Morza Śródziemnego.

Études et Travaux powstało z inicjatywy prof. Kazimierza Michałowskiego, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Przez ponad 50 lat istnienia periodyk zachowuje ten sam profil naukowy. W tym czasie prowadzony był przez wielu wybitnych badaczy, między innymi przez dr. Marka Marciniaka, prof. Zsolta Kissa czy prof. Karola Myśliwca. Przez wiele lat (2001–2016) redaktorem naczelnym czasopisma był dr Maciej G. Witkowski. Od 2017 roku funkcję tę pełni dr Maciej Makowski. Więcej na temat historii Études et Travaux w artykule Karola Myśliwca pt. „(ET=EtudTrav/50) x 30”, opublikowanym w XXXI tomie periodyku.

Wydawanie Études et Travaux przez wiele lat wspierane było środkami przyznanymi przez Komitet Badań Naukowych / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo dofinansowało również (w ramach umowy 715/P-DUN/2016) digitalizację tomów XIX–XXVI. Wydanie tomów XXX-XXXIV było w całości finansowane w ramach pięcioletniego projektu „Poszerzenie umiędzynarodowienia i rozwój obcojęzycznego czasopisma Études et Travaux (Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Academie Polonaise des Sciences)” (nr rej. projektu: 3bH 15 0099 83; nr umowy: 0099/NPRH4/H3b/83/2016). Études et Travaux otrzymało również wsparcie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą “Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022–2024 (nr projektu RCN/SP/0612/2021/1).

Our website is protected by DMC Firewall!