Działania finansowane ze środków budżetu państwa

 

informacja na stronę pop

Nazwa programu lub dotacji: Rozwój czasopism naukowych

Nazwa zadania: Rozwój czasopisma „Études et Travaux”

Dofinansowanie: 51 339,00 zł

Całkowita wartość: 51 339,00 zł

Opis zadania: Zadanie ma na celu podwyższanie jakości prac redakcyjnych i wydawniczych oraz dbałości o najwyższe standardy obiektywnej oceny przedłożonych artykułów poprzez redakcję językową artykułów przez native speakerów, weryfikację poprawności odsyłaczy bibliograficznych i bibliografii, wdrożenie zastosowania programów antyplagiatowych, platformy do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi oraz wygenerowanie identyfikatorów DOI dla zaakceptowanych artykułów. Celem zadania jest także podnoszenie widoczności i częstotliwości cytowania w międzynarodowej literaturze naukowej artykułów publikowanych w czasopiśmie oraz indeksowanie w międzynarodowych bazach poprzez powiększenie nakładu czasopisma oraz aktualizację treści na angielskojęzycznej wersji strony internetowej periodyku, ich tłumaczenie oraz redakcję językową.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd